For students

Katedra revmatologie 1. LF

Odkaz na fakultu

Examination questions from Internal medicine - 6th year here

Examination questions from Internal medicine - 5th year here

Otázky z revmatologie (V. ročník)

1. Revmatoidní artritida
2. Ankylozující spondylitida
3. Reaktivní artritida a psoriatická artritida
4. Systémový lupus erytematodes
5. Systémová sklerodermie
6. Idiopatické zánětlivé myopatie
7. Juvenilní idiopatická artritida
8. Sjögrenův syndrom
9. Dnavá artritida
10. Osteoartróza
11. Mimokloubní revmatismus
12. Lymeská artritida
13. Septická artritida
14. Osteoporóza
15. Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza
16. Nesteroidní antirevmatika a analgetika
17. Chorobu modifikující léky RA (DMARDs) a biologické léky
18. Lokální léčba revmatických onemocnění
19. Rehabilitace revmatiků
20. Revmatochirurgie

Seznam vyučujících

Head of Department of Rhematology 1. LF UK (Charles' University)

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. pavelka(@)revma.cz 234 075 244

Deputy head for education

MUDr. Šárka Forejtová forejtova(@)revma.cz 234 075 102

Deputy head for ERASMUS program

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc. becvar(@)revma.cz 234 075 101

Secretary

Veronika Špinglová spinglova(@)revma.cz 234 075 249

Assistant professors

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc. becvar(@)revma.cz 234 075 101
MUDr. Hana Ciferská, PhD. cifeerska(@)revma.cz 234 075 410
MUDr. Markéta Hušáková, PhD. husakova(@)revma.cz 234 075 350
MUDr. Mária Filková, PhD. filkova(@)revma.cz 234 075 355
MUDr. Šárka Forejtová forejtova(@)revma.cz 234 075 102
prim. MUDr. Jindřiška Gatterová gatterova(@)revma.cz 234 075 200
MUDr. Kateřina Jarošová jarosovak(@)revma.cz 234 075 103
MUDr. Olga Kryštůfková krystufkova(@)revma.cz 234 075 102
MUDr. Heřman Mann mann(@)revma.cz 234 075 427
MUDr. Marta Olejárová, CSc. olejarova(@)revma.cz 234 075 107
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. pavelka(@)revma.cz 234 075 244
MUDr. Olga Růžičková ruzickova(@)revma.cz 234 075 338
MUDr. Radka Moravcová moravcovar(@)revma.cz 234 075 229
MUDr. Liliana Šedová sedova(@)revma.cz 234 075 107
prof. MUDr. Ladislav Šenolt, PhD. seno(@)revma.cz 234 075 232
MUDr. Olga Šléglová sleglova(@)revma.cz 234 075 338
prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. stepan(@)revma.cz 234 075 334
prim. MUDr. Jiří Štolfa stolfa(@)revma.cz 234 075 235
MUDr. Dana Tegzová tegzova(@)revma.cz 234 075 103
MUDr. Michal Tomčík, PhD. tomcik(@)revma.cz 234 075 101
MUDr. Jana Tomasová tomasova(@)revma.cz 234 075 355
MUDr. Monika Urbanová urbanovam(@)revma.cz 234 075 229
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. vencovsky(@)revma.cz 234 075 340
MUDr. Martina Votavová votavova(@)revma.cz 234 075 462
Doc. MUDr. Jakub Závada, PhD. zavada(@)revma.cz 234 075 427

 

Seznam zkoušejících pro komise pro zkoušky z interny

Habilitated

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. pavelka(@)revma.cz 234 075 244
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. vencovsky(@)revma.cz 234 075 340
prof. MUDr. Ladislav Šenolt, PhD. senolt(@)revma.cz 234 075 232
doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc. becvar(@)revma.cz 234 075 101
doc. MUDr. Jakub Závada, PhD. zavada(@)revma.cz 234 075 427

Important internet addresses

1. LF UK www.lf1.cuni.cz
Revmatologický ústav www.revma.cz
Česká lékařská společnost www.cls.cz
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví www.ipvz.cz
Česká revmatologická společnost www.revmatologicka-spolecnost.cz

Ph.D. students trainers

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc. becvar(@)revma.cz 234 075 101
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. pavelka(@)revma.cz 234 075 244
prof. MUDr. Ladislav Šenolt, PhD. senolt(@)revma.cz 234 075 232
prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. stepan(@)revma.cz 234 075 334
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. vencovsky(@)revma.cz 234 075 340
Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, PhD. stiburkova(@)revma.cz 234 075 319
MUDr. Marta Olejárová, CSc. olejarova(@)revma.cz 234 075 107
MUDr. Michal Tomčík, PhD. tomcik(@)revma.cz 234 075 101
doc. MUDr. Jakub Závada, PhD. zavada(@)revma.cz 234 075 427
MUDr. Mária Filková, PhD. filkova(@)revma.cz 234 075 355

ERASMUS/SOCRATES classes

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.: úterý 9-11 hod
  středa 14-16 hod
He will be substituted by assistant professor Forejtová, MD. during his absence.

 

Unlimited slots left.