Administrace veřejných zakázek - ZRUŠENO !

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA BYLA ZRUŠENA.
 
Veřejná zakázka na dodávku: Administrace veřejných zakázek.
 
Lhůta pro podání nabídek končí 23. září 2016 ve 12:00 hodin.
 
 
 
Doplňující informace na dotaz k ZMR " Administrace veřejných zakázek"
 
Dotaz: 
1) Jaká je předpokládná hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu?
2) Kolik jednotlivých zadávacích řízení zadavatel předpokládá, že bude vyhlašovat/administrovat?
3) Odst. 1.5. zadávaví dokumentace (výzvy) uvádí: "Smlouva bude uzavřena na dobu určitou." Na jakou určitou dobu bude rámcová smlouva uzavřena?
 
Odpověď:
 
Ad1/ hrubý předpoklad je  cca 1,5 mil Kč za 4 roky Ad2/ dle potřeby , která vyvstane, cca  50 - 70 ročně, z toho je maximum ZMR Ad3/ rámcová smlouva na 4 roky.