Zahradnické práce v Revmatologickém ústavu

Veřejná zakázka na dodávku: Zahradnické práce v Revmatologickém ústavu.
 
Lhůta pro podání nabídek končí 16. září 2016 ve 10:00 hodin.
 

Dodatečná informace.

Dotaz:

 

dotaz č.1. Nenašel jsem nikde vzor Krycího listu. Má si ho každý uchazeč vytvořit sám? Pokud ano, co v něm zadavatel požaduje uvézt, kromě
                identifikace uchazeče?

dotaz č.2 Ve SOD je u identifikace zhotovitele uveden zápis ve veřejném rejstříku. Pokud v něm uchazeč není uveden, postačí uvézt zápis
                 v  živnostenském rejstříku, případně č. j. a ev.č. na příslušném úřadě, který vydal živnostenské oprávnění?

dotaz č.3. ve výkazu výměr je v položce zdravotní řez - odstranění suchých větví jistá nesrovnalost, nejedná se o jeden a ten samý zásah.
                 Prosím o upřesnění, zda požadovaný zásah má rozsah kompletního zdravotního řezu, nebo se jedná pouze o odstranění suchých větví,
                 který se rozsahem blíží spíše k řezu bezpečnostnímu

 

Odpověď:

Ad1/      krycí list - je na uchazeči, jen musí obsahovat údaje uvedené  v zadávací dokumentaci

Ad2/      ano, stačí uvést zápis v živnostenském rejstříku včetně č.j. a ev.č. příslušného úřadu, který ŽL vydal

Ad3/      rozsah kompletního zdravotního řezu