Dodávka automatického koagulometru a průběžné dodávky reagencií

Veřejná zakázka na dodávku: Dodávka automatického koagulometru a průběžné dodávky reagencií.
 
Lhůta pro podání nabídek končí 17. 12. 2015 ve 11:00 hodin.