Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku chlamydiových infekcí metodou Western blot (č.26)

Veřejná zakázka na dodávku: Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku chlamydiových infekcí metodou Western blot (č.26)
 
Lhůta pro podání nabídek končí 2. 12. 2015 ve 14:15 hodin.