Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku CMV metodou Western blot (č.21) OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka na dodávku: Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku CMV metodou Western blot (21)
 
Lhůta pro podání nabídek končí 16. 11. 2015 ve 10:00 hodin.