Dodávka diagnostických souprav pro stanovení produkce interferonu gama metodou – QuantiFERON TBG GOLD ELISA (č.14)

Veřejná zakázka na dodávku: Dodávka diagnostických souprav pro stanovení produkce interferonu gama metodou – QuantiFERON TBG GOLD ELISA  (14)
 
Lhůta pro podání nabídek končí 13. 8. 2015 ve 10:30 hodin.