Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku antifosfolipidového syndromu – ELISA soupravy (4)

Veřejná zakázka na dodávku: Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku antifosfolipidového syndromu – ELISA soupravy
 
Lhůta pro podání nabídek končí 29. 8. 2015 ve 10:00 hodin.