Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku revmatoidní artritidy (č.17)

Veřejná zakázka na dodávku: Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku revmatoidní artritidy.
 
Lhůta pro podání nabídek končí 2. 10. 2015 ve 11:00 hodin.