Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku autoimunitních onemocnění - anti PR3 a anti MPO ELISA (č.11)

Veřejná zakázka na dodávku: Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku autoimunitních onemocnění - anti PR3 a anti MPO ELISA.
 
Lhůta pro podání nabídek končí 27. 8. 2015 ve 10:00 hodin.