Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku revmatoidní artritidy - anti MCV, anti CCP hs ELISA (č.15)

Veřejná zakázka na dodávku: Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku revmatoidní artritidy  - anti MCV, anti CCP hs ELISA.
 
Lhůta pro podání nabídek končí 27. 8. 2015 ve 10:00 hodin.
 
Pozor, přidána dodatečná informace k veřejné zakázce!