Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku revmatoidní artritidy (č.1)

Veřejná zakázka na dodávku: Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku revmatoidní artritidy.
 
Lhůta pro podání nabídek končí 14. 8. 2015 ve 10:00 hodin.