Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku Lymeské borreliózy - ELISA (č.13)

Veřejná zakázka na dodávku: Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku Lymeské borreliózy - ELISA.
 
Lhůta pro podání nabídek končí 11. 8. 2015 ve 10:00 hodin.