Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku chlamydiových infekcí - ELISA (č.12)

Veřejná zakázka na dodávku: Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku chlamydiových infekcí - ELISA.
 
Lhůta pro podání nabídek končí 11. 8. 2015 ve 10:00 hodin.