IT instalační a servisní služby

Veřejná zakázka na dodávku "IT instalační a servisní služby"
Lhůta pro podání nabídek byla kvůli upřesnění zadání prodloužena do pátku 19.  6. 2015  12:00 hodin.
Z důvodu více dotazů na technické detaily kabelážních prací a používané technologie byl upřesněn dokument: Příloha 1 - Ceny prací.xlsx (výkaz výměr). Rovněž se mírně změnily, vzhledem k upřesnění technologie, očekávané počty nekterých komodit