Malování lůžkového oddělení včetně ambulancí VS

Veřejná zakázka na dodávku "Malování lůžkového oddělení včetně ambulancí VS"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem   3.  6. 2015 ve 10:00 hodin.

Základním požadavkem zadavatele je ukončit celou akci nejpozději dne 19. 7. 2015 v 16:00 hod. Na staveništi se v průběhu dodávky bude pohybovat dodavatel antény STA a dodavatel datové sítě a WiFi. Předmětem Vaší dodávky je i stavební připravenost pro tyto profese a dodávky silnoproudých rozvodů elektřiny, včetně průchodů pro antény a datové sítě stropem pokojů do půdy staré budovy. Po instalaci STA a datové sítě je nutno tyto instalace začistit, sjednotit s výmalbou nebo prostor vymalovat jako celek.
Před zahájením akce bude svolána koordinační porada, kde bude stanoven harmonogram jednotlivých prací a odsouhlasen všemi zúčastněnými.
Seznámení zájemců proběhlo dne 20. 5. 2015 ve 14:00 hodin.