Celostátní projekt Nejlepší nemocnice 2017

Průzkum bezpečnosti a spokojenosti pacientů

Zahájení 12. ročníku celostátního projektu „NEMOCNICE ČR 2017“, kterého se Revmatologický ústav opětovně účastní, je od 1. 2. 2017 a trvá do 31. 8. 2017. V projektu jsou nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových hledisek: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. 

Dotazníky v tištěné podobě pacienti naleznou v prostorách ambulancí, lůžkového oddělení nebo dotazem v recepci RÚ. Vyplněné dotazníky, které jsou anonymní, lze vhazovat do schránek označených logem projektu.
 
Odkazy na elektronickou online podobu dotazníků pro zaměstnance a pacienty (bez nutnosti fyzického tisku dotazníku): 
 

<<<<  PACIENTI HOSPITALIZOVANÍ >>>>

<<<<     PACIENTI AMBULANTNÍ     >>>>

<<<<   ZAMĚSTNANCI NEMOCNIC   >>>>